13 marca 2019 roku Konrad Sutarski, członek naszej polonijnej społeczności,  polski poeta i  pisarz żyjący na Węgrzech otrzymał węgierską nagrodę literacką im. Józsefa Attili. Gratulujemy !