miejsce: Szolnok Biblioteka Verseghyego

data: 13 listopada 2018r. godz.17.00

 
ZAPROSZENIE