30 czerwca w Budapeszcie na nadzwyczajnym posiedzeniu zebrał się Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech, który jednogłośnie ( 13 głosami) przyjął bilans samorządu za rok 2017.

Do grona radnych OSP dołączyła ( z listy PSK im. J.Bema) Mónika Právics, która 30 czerwca złożyła przysięgę. Na posiedzeniu obecnych było 13 radnych OSP oraz rzecznik Narodowości Polskiej w Zgromadzeniu Narodowym RW dr Rónayné Słaba Ewa. Przewiduje się, że kolejne plenarne posiedzenie OSP i wybór jego nowego przewodniczącego odbędzie się początkiem października br.

(b.)