W Budapeszcie jest kilka symbolicznych miejsc związanych z polską pamięcią 1956 roku. Jedno z nich znajduje się  przy Kościele Polskim gdzie 24 czerwca 2018r.  po mszy świętej dopołudniowej, odbyła się uroczystość składania wieńców, w której obok wiernych z naszej polskiej parafii uczestniczyli członkowie kőbányskieego Związku 56 roku, SNP X dzielnicy i Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech p.w. św. Wojciecha.

Okolicznościową modlitwę wygłosił proboszcz Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks Krzysztof Grzelak. Miejsce to ma 2 letnią historię -  26 czerwca 2016r.  odsłonięto kopijnik upamiętniający 60. rocznicę wybuchu powstania w Poznaniu i na Węgrzech. Autorem kopijnika jest Sándor Nagy, a inicjatorem jego powstania węgierski samorząd na Kőbánya przy wsparciu Związku 56 roku. Na tablicy umieszczonej przy kopijniku widnieje dwujęzyczny napis: " 1956-2016. na upamiętnienie 60. rocznicy wydarzeń Poznańskiego Czerwca' 56".

(b. fot. B.Pál)