16 marca 2018r. Samorząd Narodowości Polskiej XVII dzielnicy Budapesztu zorganizował obchody 10-lecia polsko-węgierskiej przyjaźni. Rozpoczęła je uroczysta msza święta sprawowana przez biskupa pomocniczego ks. Ferenca Cserhátiego w Kościele p.w. św. Teresy z Lisieux.

Po mszy, w kościele  przemawiał m.in. burmistrz XVII dzielnicy Levente Ríz iprzewodniczący SNP XVII dz. András Buskó.  Uroczystość kontynuowana była przy znajdującym się przed kościołem pomniku św. Jana Pawła II, gdzie modlitwę w języku polskim wygłosił proboszcz Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztof Grzelak SChr. Następnie odbyła się ceremonia składania wieńców. Ze strony polskiej uczestniczyli w niej konsul RP na Węgrzech Marcin Sokołowski, przewodnicząca OSP dr Rónayné Słaba Ewa, prezes SKP pw. św. Wojciecha Monika Molnárné Sagun oraz goście z powiatu krośnieńskiego z którym od lat XVII dzielnicę łączy umowa o współpracy partnerskiej.

Pomnik św. Jana Pawła II powstał w 2008 roku z inicjatywy SNP XVII dzielnicy, a autorem rzeźby  jest węgierski artysta János Babusa.

(red. fot. B. Pál)