10 marca na posiedzeniu plenarnym zebrał się w Budapeszcie Ogólnokrajowy Samorząd Polski. Zebranie było prawomocne, a 12 radnych podejmowało decyzje dot. przyjęcia projektu budżetu na rok 2018 w rozbiciu na działalność OSP i poszczególne podmioty tzn. Urząd OSP, instytucje samorządowe: Polski Ośrodek Kulturalno - Oświatowego z filiami, Polski Instytut Badawczy i Muzeum oraz Ogólnokrajową Szkołę Polską oraz prasę.

Łączny projekt przychodów i wydatków na rok bieżący określony został kwotą 264.387.000 forintów. Ponadto radni przyjęli poprawki do zasad działania POKO i PIBiM, przyjęli projekt wykorzystania funduszu przeznaczonego na kampanię wyborczą rzecznika narodowości polskiej w ZN RW, wysłuchali informacji przewodniczącej OSP dot. podjętych działań samorządu od czasu ubiegłego zebrania plenarnego.
Szczegółowy z posiedzenia znajdują się na stronie: www.lengyelonkormanyzat.hu .


(red.)