biglogo archivum

10 marca na posiedzeniu plenarnym zebrał się w Budapeszcie Ogólnokrajowy Samorząd Polski. Zebranie było prawomocne, a 12 radnych podejmowało decyzje dot. przyjęcia projektu budżetu na rok 2018 w rozbiciu na działalność OSP i poszczególne podmioty tzn. Urząd OSP, instytucje samorządowe: Polski Ośrodek Kulturalno - Oświatowego z filiami, Polski Instytut Badawczy i Muzeum oraz Ogólnokrajową Szkołę Polską oraz prasę.

Łączny projekt przychodów i wydatków na rok bieżący określony został kwotą 264.387.000 forintów. Ponadto radni przyjęli poprawki do zasad działania POKO i PIBiM, przyjęli projekt wykorzystania funduszu przeznaczonego na kampanię wyborczą rzecznika narodowości polskiej w ZN RW, wysłuchali informacji przewodniczącej OSP dot. podjętych działań samorządu od czasu ubiegłego zebrania plenarnego.
Szczegółowy z posiedzenia znajdują się na stronie: www.lengyelonkormanyzat.hu .


(red.)

 

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony