biglogo archivum

2 marca w Budapeszcie podczas spotkania przewodniczących parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej Marszałkowie Sejmu RP Marek Kuchciński i Senatu RP Stanisław Karczewski  zostali odznaczeni Wielkim Krzyżem Orderu Zasługi Węgier.

Ordery za wybitne zasługi w budowaniu relacji polsko-węgierskich wręczył prezydent Węgier János Áder.

W uroczystości wręczenia odznaczeń uczestniczyła rzecznik narodowości polskiej w Zgromadzeniu Narodowym Węgier dr Csúcs Lászlóné Halina.

O wspólnych wartościach oraz współpracy w wymiarze parlamentarnym i problemach, przed którymi stoi Unia Europejska rozmawiano podczas 15. spotkania przewodniczących parlamentów państw Grupy Wyszehradzkiej 2 marca 2018 r. w Budapeszcie. W spotkaniu uczestniczyli marszałkowie Sejmu Marek Kuchciński i Senatu Stanisław Karczewski, przewodniczący Zgromadzenia Narodowego Węgier Kövér László,  przewodniczący Izby Poselskiej Parlamentu Republiki Czeskiej Radek Vondráček, przewodniczący Senatu Republiki Czeskiej Milan Štěch oraz przewodniczący Rady Narodowej Republiki Słowackiej Andrej Danko.

Więcej na ten temat można czytać na stronie: www.senat.gov.pl  i www.sejm.gov.pl 

(b. fot. Kancelaria Sejmu/Paweł Kula )

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony