Konkurs - Ocalmy od zapomnienia
'Ocalmy od zapomnienia - Polskie losy'

I. Organizator
Fundacja SEMPER POLONIA
ul. ks. I. Kłopotowskiego 11
03-718 Warszawa
II. Współorganizatorzy
Senat RP, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Biblioteka Narodowa, Muzeum Narodowe, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami.