1 listopada - w dniu Wszystkich Swiętych - proboszcz Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztof Grzelak SChr i ks. Bajcsy Lajos proboszcz budapeszteńskiego kościoła p.w. św. Teresy z Lisieux sprawowali mszę świętą na polskiej kwaterze peszteńskiego cmentarza Rákoskeresztúr.

Obok Polonii z naszej parafii, przedstawicieli organizacji polonijnych, obecni byli: chargé d'affaires a.i. Michał Andrukonis, rzecznik narodowości polskiej w ZN RW dr Halina Csúcs, przewodniczące OSP dr Ewa Rónay i SSP dr Dorota Várnai.

Ziemia węgierska kryje prochy wielu tysięcy Polaków. Polskie groby rozsiane są po całym kraju i niemal na każdym tutejszym cmentarzu znajdują się płyty nagrobne z polskimi nazwiskami. Najwięcej grobów z prochami naszych rodaków pozostało po II wojnie światowej, a w trzech miejscowościach Węgier w Budapeszcie (Rákoskeresztúr) , Egerze i Budakeszi dzięki staraniom tutejszego OSP, Ambasady RP i ówczesnej ROPWiM w Warszawie od 6 lat znajdują się polskie kwatery wojskowe, ale rychłych remontów i większej dbałości wymagają stare groby na budapeszteńskiej kwaterze cywilnej.

Uroczystość Wszystkich Świętych nie jest "Świętem Zmarłych", ale przypomina wszystkim wiernym o ich powołaniu do świętości. W odróżnieniu od tej uroczystości, następnego dnia - 2 listopada - wspomina się wszystkich wiernych zmarłych. Jest to dzień modlitwy za tych, którzy w czyśćcu przygotowują się do chwały nieba.
(b. fot. C B.Pál)