Akademia Młodych Dyplomatów - roczny program adresowanego do osób, ktore planują karierę zawodową w środowisku międzynarodowym.

XIII już edycja Akademii Młodych Dyplomatów pozwala na doskonalenie umiejętności praktycznych, uzupełniając w ten sposób ofertę akademicką. Program umożliwia także poszerzenie sieci kontaktów międzynarodowych oraz przyczynia się do promocji Polski i polskiego punktu widzenia oraz podtrzymywania więzi młodego pokolenia z Ojczyzną i językiem polskim. Uczestnicy mają możliwość spędzenia 7 weekendów w Warszawie oraz 1 w Krakowie, w ramach jednej z trzech specjalizacji: International Organization (w j. angielskim), International Security (w j. angielskim) oraz Polska Służba Zagraniczna (w j. polskim).

Termin nadsyłania aplikacji upływa 7 listopada br. Więcej informacji można znaleźć na stronie programu: http://diplomats.pl/akademia-mlodych-dyplomatow/ 
Załącznik