Sympozjum o polsko-węgierskiej solidarności w 1956 roku

27 października Samorząd Polski III dzielnicy Budapesztu zorganizował sympozjum – żywą lekcję historii dla młodzieży z miejscowych szkół, poświęconą polsko-węgierskiej solidarności w 1956 roku.

Obrady otworzył przybyły z Polski minister Adam Lipiński, który tego samego dnia w siedzibie parlamentu odebrał z rąk wicepremiera RW Zsolta Semjéna przyznany mu przez prezydenta Węgier Krzyż Komandorski Orderu Zasługi Węgier. Moderatorem sympozjum był były ambasador Węgier w Warszawie Iván Bába, a uczestnikami rozmowy Ákos Engelmayer były ambasador Węgier w Warszawie, Péter Pallai ówczesny współpracownik BBC oraz naoczni świadkowie rewolucji 1956 roku panowie Géza Buda i Tibor Pákh. Wśród zaproszonych gości m.in. obecny był Michał Andrukonis chargé d'affaires a.i. oraz przewodnicząca OSP dr Ewa Słaba Rónayné. Patronat honorowy nad sympozjum sprawowali panowie: wicepremier RW Zsolt Semjén i burmistrz III dzielnicy Budapesztu Balázs Bús.

( red. np. inf. A.Ijjas)