Na placu Józefa Bema (Bem József tér) w Budapeszcie 21 października 2016 został uroczyście odsłonięty pomnik upamiętniający polską solidarność z Węgrami i pomoc niesioną podczas powstania 1956 roku.

Pomnik stanął obok monumentu generała Józefa Bema - to w tym miejscu w 1956 roku odbyła się demonstracja, która później przerodziła się w powstanie. Inicjatorem postawienia pomnika jest miasto stołeczne Budapeszt - jego wiceburmistrz Gábor Bagdy wraz z chargé d'affaires a.i. Michałem Andrukonisem dokonali jego odsłonięcia i wygłosili przemówienia podczas tej uroczystości gdzie m.in. wśród licznie przybyłych gości obecne były panie: rzecznik narodowości polskiej w Zgromadzeniu Narodowym Węgier dr Csúcs Lászlóné Halina, przewodnicząca Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego dr Rónayné Słaba Ewa, przewodnicząca Stołecznego samorządu Polskiego dr Dorota Várnai. Uroczystość ubogaciła asysta chóru św. Kingi. Następnie przy pomniku złożono symboliczne kwiaty.
(red. np. inf. A.Ijjas)