20 października w Budapeszcie Polskie Stowarzyszenie Kulturalne im. J.Bema i tamtejszy Oddział POKO zorganizowały konferencję poświęconą polskiemu chrześcijaństwu.

W tym roku świętujemy 1050-tą rocznicę przyjęcia chrztu przez księcia Mieszka I, który wg. przekazów odbył się w Wielką Sobotę 14 kwietnia 966 roku. Historycy twierdzą, że fakt ten zapoczątkował powstanie Księstwa Polan, wpłynął na umocnienie tożsamości i niezależności narodowej oraz procesu chrystianizacji. Przez ponad tysiąc lat w złych i dobrych czasach wiara użyźniała polską ziemię, a na korzeniach chrześcijaństwa naradzał się nowy naród. Tegoroczne uroczystości to nie tylko odwoływanie się do przeszłości, ale impuls budzący nadzieję na życie w odrodzonej i umocnionej wierze. I takie oto właśnie przesłanie za sprawą konferencji skierowano zarówno do Polaków jak i Węgrów.

W konferencji udział wzięli przedstawiciele elit poloninych i polonofilskich, a wśród nich obecny był konsul RP na Węgrzech Marcin Sokołowski, szef gabinetu wicepremiera Węgier Zoltán Csallóközi, rzecznik narodowości polskiej w ZN Węgier dr Csúcs Lászlóné Halina, przewodnicząca Stołecznego Samorządu Polskiego dr Dorota Várnai, dyrektor Polskiego Ośrodka Kultoralno-Oświatowego Monika Molnárné Sagun oraz gość z Austrii.
Konferencja przebiegała pod honorowym i duchowym patronatem biskupa diecezji segedyńsko-csanádzkiej J.E.ks.László Kiss-Rigó, a wykłady wygłosili: ks.
Krzysztof Grzelak SChr. proboszcz Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech, który konferencję otwierał i mówił nt. historii i konsekwencji 1050 rocznicy chrztu Mieszka I, prof. István Kovács historyk, polonista, b.
konsul generalny Węgier w Krakowie wygłosił wykład nt. Kościół katolicki w Polsce i walki wolnościowe w latach 1863/64, Grzegorz Górny polski dziennikarz, wydawca, pisarz wykład n.t. Marian Zdziechowski - największy hungarofil II Rzeczypospolitej, ks. Lajos Bajcsy proboszcz budapeszteńskiego kościoła p.w. św. Teresy z Lisieux, mówił n.t. pamięci pielgrzymek do Polski oraz o. Paweł Cebula OFM Conv proboszcz z Egeru - zaprezentował wykład n.t. Kontaktów węgierskich i polskich katolików w "Új Világ".
Konferencję uświetnił znakomity koncert Angeliki Korszyńskiej Górnej wraz z bardzo młodym ale już profesjonalnym zespołem przybyłych z Polski towarzyszących artystce muzyków. Moderatorem całości był Attila Szalai polonista, dziennikarz, emerytowany dyplomata i wieloletni członek PSK im.
J.Bema.

Bemowska konferencja zakończyła polonijne obchody 1050-lecia Chrztu Polski na Węgrzech, a mogła zostać zorganizowana dzięki m.in wsparciu pochodzącemu z Senatu RP za pośrednictwem Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.
(red.)