Wszystkim Nauczycielom Polonijnym z okazji Dnia Edukacji Narodowej na Węgrzech sukcesów zawodowych oraz wszelkiej pomyślności