Ponownie prezesem stowarzyszenia wybrano Monikę Sagun Molnárné

20 września w budapeszteńskim Domu Polskim odbyło się WALNE sprawozdawczo-wyborcze zebranie członków Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech p.w. św. Wojciecha. Zebrani wysłuchali sprawozdań z działalności stowarzyszenia jako organizacji pożytku publicznego za rok 2020-21 ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań, które wynikały z wymogów związanych z pandemią koronowirusa. Zatwierdzono budżet organizacji na rok bieżący.
Podziękowano starym i dokonano wyboru nowych władz stowarzyszenia. W skład zarządu wybrano: Monikę Sagun Molnárné ( WZ powierzyło jej funkcję prezesa stowarzyszenia), Katarzynę Takácsné-Kalińską, Ewę Nagy, Agnieszkę Forreiter
i Piotra Kaczmarka. Członkiem honorowym zarządu zwyczajowo jest także proboszcz Polskiej Parafii Personalnej. W skład komisji rewizyjnej weszli: Gergely Marik, Elżbieta Cieślewicz-Molnárné i Gábor Deák. Zgodnie ze statutem SKP p.w.św. Wojciecha dalsze ukonstytuowanie władz nastąpi w ciągu najbliższego tygodnia.

inf. wł. fot. B.Pál