20-go lipca br. delegacja MSZ w osobie pana Zbigniewa Cioska zastępcy dyrektora Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą oraz pani Małgorzaty Michalczyk, głównego specjalisty ds. aspektów finansowych i merytorycznych projektów w Referacie ds. Dotacji w Departamencie Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą wraz z panem Andrzejem Kalinowskim kierownikiem Wydziału Konsularnego i Polonii Ambasady RP  w Budapeszcie, odwiedziła Dom Polski im. Jana Pawła II ( patrz zdjęcie obok)  oraz budapeszteński Kościół Polski, stowarzyszenia polonijne: KP pw. św. Wojciecha, Ogólnokrajowy Samorząd Polski i jego instyucje oraz pozostającą w rozbudowie siedzibę ośrodka oświatowo-wychowawczego w Balatonboglár. Polska
delegacja spotkała się również z rzecznik narodowości polskiej w ZN Węgier i przewodniczącą Stołecznego Samorządu Polskiego.  Między innymi omówiano aktualną sytuację funkcjonowania organizacji oraz możliwości rozwoju i współpracy w najbliższej przyszłości.


inf. wł. oraz www.facebook.com/SzentalalbertEgyesulete
fot. Dom Polski