13 października 2019 r. na Węgrzech odbywały się wybory samorządowe w tym również do samorządów narodowości polskiej.

Z wyników ogłoszonych przez Narodowe Biuro Wyborcze wynika, że w kolejnych 5-ciu latach na Węgrzech działały będą 44 samorządy terenowe, 7-osobowy Stołeczny Samorząd Polski w którym 4 mandaty uzyskały stowarzyszenia: Polonia Nova i Stowarzyszenie Katolików Polskich na Węgrzech p.w. św. Wojciecha, a 3 mandaty Polskie Stowarzyszenie Kulturalne im. Józefa Bema. W tej kadencji - podobnie jak w poprzedniej - Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech liczył będzie 15 radnych. W wyborach OSP głosowano na 4 listy, a wyniki ukształtowały się następująco:

5 mandatów zdobyło stowarzyszenie "Polonia Nova", 4 mandaty Polskie Stowarzyszenie Kulturalne im.J.Bema, 4 mandaty Węgiersko-Polskie Stowarzyszenie Kulturalne z Békéscsaba i Polsko-Węgierskie Stowarzyszenie "Sto lat" z Nyíregyháza i Stowarzyszenie z Szolnoku oraz 2 mandaty Stowarzyszenie Katolików Polskich p.w. św. Wojciecha.

Również z danych NKW wynika, że w skali kraju 3556 osób zgłosiło wolę wzięcia udziału w wyborach, a 2622 czynnie uczestniczyły w głosowaniu, co stanowi frekwencję 73,73%. W Budapeszcie zarejestrowało się 1008 osób, a 739 poszło do urn - frekwencja w tym przypadku wyniosła 73,31%.

Przewiduje się, że pierwsi radni SNP odbiorą mandaty około 28 lub 29 października br. Samorząd Ogólnokrajowy ma 30 dni na ukonstytuowanie się.

(b.)