allomas 10

Samorząd Polski w Peczu, Instytut Slawistyki w Peczu oraz Slawistyczna Grupa Robocza KAwP Węgierskiej Akademii Nauk zapraszają na rozmowę o codziennym życiu polskich uchodźców na Węgrzech w czasie II wojny światowej.

Zaproszenie

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Csúcs Lászlóné Halina
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.
Telefon: 441-5280 
E-mail: csucs.halina@parlament.hu 

 

Początek strony