allomas 10

20 marca z inicjatywy Polskiego Instytutu Badawczego i Muzeum oraz Rzecznik narodowości polskiej w Zgromadzeniu Narodowym Węgier Haliny Csúcs, w Domu Poselskim węgierskiego parlamentu odbyło się oficjalne otwarcie wystawy "Od Wyszehradu do Wyszehradu".

Wystawę, którą PIBM otrzymało od Archiwum Polskiej Akademii Nauk, otworzyli swoimi przemówieniami: wiceprzewodniczący węgierskiego Zgromadzenia Narodowego János Latarcai oraz wicemarszałek Senatu Maria Koc. Głos zabrała także dyrektor Archiwum PAN dr Hanna Krajewska, która opowiedziała o powstaniu wystawy. Wśród zaproszonych gości obecny był ambasador RP na Węgrzech Jerzy Snopek, przedstawiciele ambasad czeskiej i słowackiej, węgierscy parlamentarzyści, rzecznicy narodowościowi, polscy samorządowcy.

Ekspozycja przypomina ważne wydarzenia oraz postacie, którym zawdzięczamy współpracę Grupy (V4). Ukazuje miejsca i fakty, które symbolizują budowanie przyjaźni, szacunku i otwartości wobec siebie - państw grupy wyszehradzkiej.
Na ekspozycję składają się unikatowe, często nieznane dotąd archiwalia, insygnia, dokumenty, zabytki kultury materialnej i piśmienniczej. W minionym
(2016) roku przypadało 25-lecie współpracy państw V4.

W budapeszteńskim Domu Poselskim wystawa czynna będzie do końca marca. Jest to jej druga prezentacja na Węgrzech - pierwsza przed kilkoma dniami odbyła się w Egerze, a kolejna niebawem będzie miała miejsce w Dunaújváros.
(b.)

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Csúcs Lászlóné Halina
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.
Telefon: 441-5280 
E-mail: csucs.halina@parlament.hu 

 

Początek strony