biglogo archivum

9 maja 2019 r. w Ambasadzie RP w Budapeszcie  zostały wręczone przez ambasadora RP na Węgrzech prof. Jerzego Snopka obywatelom Węgier polskie odznaczenia państwowe.

Biskup László Kiss-Rigó został odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi RP, a Tünde Juhász i Béla Kakas – Krzyżami Kawalerskimi Orderu Zasługi RP.

W uroczystości uczestniczył wicemarszałek Zgromadzenia Narodowego Węgier János Latarcai wraz z małżonką. Przedstawiciele polskiej dyplomacji z konsulem honorowym woj. Csongrád dr Karolem Biernackim. Polskich samorządowców na Węgrzech reprezentował przewodniczący Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego Zsolt Bátori. Wśród gości obecna była również prezes PSK im. J.Bema Korinna Wesolowski.   

Ksiądz László Kiss-Rigó  od 2006 roku biskupem diecezji Szeged-Csanád. Jako zarządca tej diecezji dał się poznać z sympatii dla Polski i Polaków. Blisko współpracuje z Konsulatem RP w Segedynie. Patronował wielu polsko-węgierskim poczynaniom, a jednym z najważniejszych była inicjatywa „Oratorium katyńskiego”, którego prawykonanie odbyło się w katedrze w Segedynie. Jest wybitnym orędownikiem polsko-węgierskich kontaktów.  Tünde Juhász – węgierska prawnik, samorządowiec i działacz społeczny. Od 2011 roku nieprzerwanie stoi na czele administracji rządowej jako pełnomocnik rządu w komitacie Csongrád. Tünde Juhász to osoba niezwykle życzliwa Polsce i Polakom. Jest animatorką i pomysłodawczynią licznych projektów z zakresu szeroko rozumianej współpracy polsko-węgierskiej i gorącą orędowniczką wzmacniania jej samorządowego wymiaru Béla Kakas jest samorządowcem, od 2014 roku przewodniczącym sejmiku komitatu Csongrád z siedzibą w Segedynie. Wielokrotnie współpracował z Konsulatem RP w Segedynie przy inicjatywach związanych z Polską i polskością. Bez jego ogromnego zaangażowania nie udało by się zrealizować licznych przedsięwzięć promujących Polskę i propagujących pamięć o ważnych dla Polski i Polaków wydarzeniach historycznych i kulturalnych.

 

(red. fot. Ambasada RP w Budapeszcie).

 

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony