biglogo archivum

21 stycznia 2019 r. w siedzibie naszego stowarzyszenia obchodziliśmy Dzień Kultury Węgierskiej.

W tym roku gośćmi uroczystości byli: János Várkonyi – znany i ceniony artysta malarz oraz Erika Péter – poetka.  Gospodyni programu, Małgorzata Leszkó przywitała licznie przybyłych, wspominając, że uroczystość, którą co roku organizują, nawiązuje do 22 stycznia 1823 roku, kiedy to Ferenc Kölcsey napisał słowa  do Węgierskiego Hymnu. Od 1989 r. powszechnie na całych Węgrzech, upamiętniając tę datę, organizuje się kulturalno -oświatowe uroczystości, nagradzając przy okazji osoby i organizacje zasłużone dla węgierskiej kultury. Węgierska kultura bliska jest wszystkim Polakom mieszkającym  na Węgrzech, ponieważ spotykamy się z nią na co dzień, Węgry są naszą drugą Ojczyzną.  Podczas uroczystości dowiedzieliśmy się paru ciekawostek z życia artysty malarza o raz posłuchaliśmy  wybranych wierszy z książek Eriki Peter i recytowanych przez nią samą. Obrazy Jánosa Várkonyi można obejrzeć w siedzibie naszego stowarzyszenia do 28 lutego br.

( inf. fot. SPWP Békéscsaba)

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony