biglogo archivum

8 grudnia do salonu Ambasady RP w Budapeszcie prof. Jerzy Snopek ambasador RP na Węgrzech i Konsul RP Marcin Sokołowski wraz z małżonkami, zaprosili Polonię na  spotkanie opłatkowe, na które przybył marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński wraz z delegacją, uczestniczącą na sesji węgierskiego Zgromadzenia Narodowego poświęconej 100-leciu odzyskania przez Polskę niepodległości.

Gości przywitał konsul RP Marcin Sokołowski , a marszałek M. Kuchciński złożył Polonii życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne,  słowa modlitwy wygłosił i opłatki pobłogosławił proboszcz Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztof Grzelak SChr. zaś z koncertem kolęd wystąpiły dzieci ze Szkolnego Punktu Konsultacyjnego przy Ambasadzie Polskiej w Budapeszcie oraz polska śpiewaczka mieszkająca w Budapeszcie Karolina Socha. 

Na stołach pojawiły się tradycyjne polskie kulinaria znakomicie przygotowane przez znanego również na Węgrzech, restauratora z Kamiennej Góry Leszka Cichockiego.

Wśród przybyłych z różnych zakątków Węgier gości spotkania opłatkowego, obecne były m.in. panie rzecznik narodowości polskiej w Zgromadzeniu Narodowym Węgier ubiegłej i obecnej kadencji, szefowie Instytutu Polsko-Węgierskiej Współpracy im. W.Felczaka w Warszawie i Fundacji im. W. Felczaka na Węgrzech, konsul generalna Węgier w Krakowie Adrienne Körmendy,  przedstawiciele polonijnych organizacji społecznych, polskich samorządów narodowościowych,  ludzie nauki, przedsiębiorcy, artyści osiedli na Węgrzech, duchowieństwo i siostry zakonne.

(b. fot. C B.Pál)

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony