biglogo archivum

Pod takim tytułem Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech we współpracy ze Stowarzyszeniem Katolików Polskich na Węgrzech pod wezwaniem św. Wojciecha i z Instytutem Polskim w Budapeszcie przy wsparciu rzecznik narodowości polskiej dr Rónayné Słabej Ewy i Katolickiego Uniwersytetu im Pázmánya,  30 listopada zorganizował w Budapeszcie konferencję naukową odbywającą się w ramach działań przygotowawczych Fundacji Wacława Felczaka. 

Konferencja odbyła się z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w auli Uniwersytetu im. Pázmánya noszącej imię św. Jana Pawła II. Konferencja "Pamięć i tożsamość" była kontynuacją ubiegłorocznej konferencji historycznej. Gości powitali Őszi Sándor w imieniu gospodarzy, a w imieniu organizatorów  Monika Molnárné Sagun prezes SKP na Węgrzech p.w. św. Wojciecha oraz dr Karol Biernacki  prezes Fundacji im. W. Felczaka. 

Konferencję otworzył ambasador RP na Węgrzech prof. Jerzy Snopek, który apelował o zachowanie wartości chrześcijańskich, a  prowadziła Joanna Urbańska - dyrektor Instytutu Polskiego w Budapeszcie. 

Prelegenci podkreślali, że celem konferencji jest poszukiwanie drogi dla Europy i europejskich społeczeństw na przyszłość:

Tircsi Richárd - szef departamentu ds. Kościołów i Kontaktów z Mniejszościami Narodowymi w Kancelarii Premiera Węgier, który przedstawił referat "Rola chrześcijaństwa w budowaniu węgierskiej tożsamości narodowej", a w nim historyczny proces chrystianizacji Węgier i obecną sytuację narodowości żyjących na Węgrzech i mniejszości węgierskiej poza granicami państwa.

Referat prof. Jana Żaryna - polskiego nauczyciela akademickiego i senatora RP - "Rola kościoła katolickiego w odzyskaniu przez Polskę niepodległości" podkreślał, że chrześcijaństwo nie jest dodatkiem do polskości, ale jej sensem, jego nieodzowną cechą, bo właśnie tożsamość oparta na chrześcijaństwie pozwoliła zachować polskość w czasach zaborów.

Dr Attila Viktor Soós - członek komisji Komitetu Pamięci Narodowej  mówił o wpływie nauk św. Jana Pawła II. Temat ten rozwijał dalej europarlamentarzysta Marek Jurek  mówiąc nt. "Dziedzictwo Jana Pawła a dzisiejsza Europa".Dagmar Babčanová - była ambasador Słowacji w Watykanie - w referacie "Czwórka Wyszehradzka a nadzieja na zachowanie chrześcijańskiego oblicza Europy" wróciła do pojawiającego się przy otwarciu konferencji tematu roli państw Europy Środkowej w kształtowaniu się Europy przyszłości.

Konferencję zamknął polski publicysta, pisarz Grzegorz Górny, który wygłosił referat nt. "Fenomen Polski i środkowej Europy". 

Wśród gości konferencji między innymi obecne były panie rzecznik narodowości polskiej pierwszej i obecnej kadencji parlamentarnej dr Csúcs Lászlóné Halina i dr Rónayné Słaba Ewa, przewodniczący Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech  Zsolt Bátori, prezesi największych organizacji polonijnych Korinna Wesolowski z Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. Bema i Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech p.w. św. Wojciecha Monika Molnárné Sagun, przedstawiciele dzielnicowych i terenowych samorządów polskich.

Konferencja została zorganizowana z docelowych funduszy otrzymanych poprzez PSK im. J.Bema  z węgierskiego Ministerstwa Zasobów Ludzkich.

(red. np. inf. KD-K i fot. A.Buskó) 

 

 

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony