biglogo archivum

24 listopada w Budapeszcie na plenernym posiedzeniu zebrał się Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech. Obecnych było 8 radnych, którzy m.in. wysłuchali i przyjęli sprawozdanie przewodniczącego OSP dot. wykonanych zadań, przyjęli poprawki do budżetu na rok 2018, programy pracy komisji samorządowych i instytucji podległych OSP w roku 2019.

Postanowiono, że funkcja rewidenta powierzona zostanie osobie fizycznej bądź firmie zewnętrznej. Wiele uwagi radni poświęcili sprawom remontowym budynku będącego własnością OSP, a znajdującego się w Balatonboglár przy ulicy Tulipán i postanowili, że prowadzone prace remontowe będą kontynuowane, a budynek ten w przyszłości będzie pełnił funkcję ośrodka kształceniowo-wypoczynkowego dla dzieci - zgodnie z planami ma się tam pomieścić 31 osób i poza sypialniami, blokiem sanitarnym, recepcją, magazynem podręcznym i pomieszczeniem do wydawania posiłków, znajdowała się tam będzie sala do zajęć edukacyjno-wypoczynkowych i kaplica.Ponadto radni omówili sprawy związane z remontem poddasza budapesztańskiej siedziby OSP przy ul. Állomás 10 oraz zadania związane z działaniami dążącymi do uregulowania statusu prawnego cmentarza w Derenku.

(b.)       

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony