biglogo archivum

31 sierpnia w Balatonboglár, w przeddzień 79 rocznicy wybuchu w Polsce II. wojny światowej tamtejszy Samorząd Miejski, Samorząd Narodowości Polskiej z Győr i Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech zorganizowały uroczystość będącą wyrazem pamięci Polaków dla Balatonboglár, który jest dowodem wielkiej przyjaźni między Węgrami a Polakami.

Na Węgry przybyło po wybuchu II wojny światowej ponad 100 tys. polskich uchodźców, przed którymi ówczesny premier Pál Teleki otworzył granice, a w Balatonboglár do czasu wkroczenia Niemców na Węgry w 1944 r. edukację zdobyło około 600 polskich uczniów.

Gośćmi honorowymi spotkania - obok przedstawicieli organizacji polonijnych m.in. PSK im J.Bema i Polonii Nova, polskich samorządów narodowościowych z terenu Węgier z pełniącą obowiązki przewodniczącej OSP Małgorzatą Soboltynski -  byli ambasador RP na Węgrzech Jerzy Snopek i rzecznik narodowości polskiej w ZN RW dr Rónayné Słaba Ewa.

Uroczystości rozpoczęła msza święta sprawowana w miejscowym kościele katolickim, złożono kwiaty w polskich miejscach pamięci, a następnie w budynku dawnej polskiej szkoły, gdzie obecnie znajduje się Centrum Kultury im. Béli Vargi odbyło się spotkanie wspomnieniowe pod hasłem "Polska pamięć", na którym o ich losach opowiadali krewni boglarczyków  w osobach państwa Andrzeja i Marii Gurgulów ( syna prof. Gurgula) i pani Lucyny Latała-Ziemby ( potomkini rodziny przebywającej w czasie II wojny w Balatonboglár), a także Gézy Csébi syna polskiej uchodźczyni oraz b. ministra spraw zagranicznych  RW Gézay Jeszenszkyego, którego żona Edit jest wnuczką Józsefa Antalla seniora - b. pełnomocnika rządu Królestwa Węgier ds. uchodźców wojennych w czasach  II wojny światowej .

Burmistrz  miasta Miklós Mészáros zapoznał zebranych o powstaniu w Balatonboglár Parku Przyjaźni Polsko-Węgierskiej odnoszącego się do polskich i węgierskich miast, w których świętowany był od 2006 r. Dzień Przyjaźni Polsko-Węgierskiej.

Więcej na ten temat można czytać pod adresem:

https://dzieje.pl/aktualnosci/wegry-uroczystosci-poswiecone-uczniom-b-polskiej-szkoly-w-balatonboglar 

  

(red. fot. KW)

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony