biglogo archivum

Minutą ciszy i rekonstrukacją walki powstańczej uczczono w Budapeszcie pamięć wybuchu Powstania Warszawskiego.

W tym roku po raz pierwszy w Budapeszcie tutejsza Polonia wraz z Instytutem Polskim, 1 sierpnia o symbolicznej godzinie „W” w centrum Budapesztu, w VI dzielnicy nieopodal kościoła św. Teresy uczestniczyła w specjalnie na tę okazję przygotowanej rekonstrukcji jednej z walk powstańczych 1944 roku. Następnie w Instytucie Polskim odbyła się projekcja filmu Levente Jamrika i Kornéla Kusinyszkyego pt. „Węgierski korytarz. Warszawa 1944” oraz prezentacja książki Marii Zimy pt. „Węgrzy i Powstanie Warszawskie”, a wszystkiemu towarzyszyła wystawa „Warszawa 44”.

Organizatorem spotkania był  budapeszteński Instytut Polski przy współpracy m.in. z Ambasadą RP w Budapeszcie, polskim Instytutem Pamięci Narodowej, węgierskim Instytutem i Muzeum Historii Wojskowości, polskimi i węgierskimi młodzieżowymi grupami rekonstrukcji historycznej, a także organizacjami polonijnymi: Polskim Stowarzyszeniem Kulturalnym im. J. Bema i Stowarzyszeniem Polonia Nova.

(red. fot. B.Pál)

 

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony