biglogo archivum

Uroczysta prezentacja Fundacji im. Wacława Felczaka, która ma przekazywać tradycję przyjaźni polsko-węgierskiej młodszym pokoleniom, odbyła się w środowy wieczór, ( 21 marca) w Domu Muzycznym Fono w Budzie.

Z koncertem wystąpiły m.in. chór św. Efrema oraz węgiersko-polska kapela ludowa.

Podczas środowej gali "I do tańca, i do szklanki" węgierski minister zasobów ludzkich Zoltan Balog i ambasador Polski Jerzy Snopek podpisali memorandum, w którym jest mowa o pogłębianiu współpracy w sferze kultury, oświaty, nauki i kontaktów między młodzieżą. Strony zadeklarowały też, że wspólną intencją obu narodów jest pielęgnowanie dziedzictwa Felczaka i innych znaczących postaci historii polsko-węgierskiej. Prezesem Fundacji im. Wacława Felczaka jest  polski konsul honorowy w Segedynie Karol Biernacki.

Od redakcji: do udziału w uroczystym wieczorze zaproszeni zostali również przedstawiciele tutejszej Polonii.  

(np. źródła: wpolityce.pl , fot. B.Pál)

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Csúcs Lászlóné Halina
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.
Telefon: 441-5280 
E-mail: csucs.halina@parlament.hu 

 

Początek strony