biglogo archivum

21 stycznia w budapeszteńskim Kościele Polskim podczas przedpołudniowej mszy świętej wystąpił zespół Anima Polonica w którego skład wchodzą trzy artystki osiadłe na Węgrzech, a pochodzące z Polski: Karolina Socha-Mészáros ( śpiew), Danuta Misiąg-Oltár ( flety proste) i Edyta Deák (organy) z programem kolęd staropolskich z okresu średniowiecza i renesansu. 

(red. fot. B.Pál)

 

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Csúcs Lászlóné Halina
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.
Telefon: 441-5280 
E-mail: csucs.halina@parlament.hu 

 

Początek strony