biglogo archivum

16 grudnia w Szolnoku w tamtejszym kościele Zamkowym ( Vártemplom ) przy pl. św. Istvána przy współudziale miejscowego Samorządu Narodowości Polskiej odsłonięto i poświęcono pomnik upamiętniający papieża, naszego Wielkiego Rodaka św. Jana Pawła II.

W uroczystości obok licznie przybyłych wiernych - mieszkańców miasta i Polonii, obecna była rzecznik narodowości polskiej w Zgromadzeniu Narodowym Węgier dr Csúcs Lászlóné Halina, władze Szolnoku, oraz polskiego Pleszna i partnerskiego mu węgierskiego Bodajk. PSK im. J.Bema na Węgrzech reprezentowała prezes Korinna Wesolowski. Zarówno w kościele jak i na pl. Kossutha zapalono świece adwentowe, a następnie SNP i szolnocki Klub Polsko-Węgierski zaprosił na 19-tą już edycję tradycyjnej polskiej wigilii, którą ubogaciły m.in. jasełka w wykonaniu artystów zespołu "Pleśnioki" z Pleszna. Gospodarzem całości był przewodniczący SNP w Szolnoku Zsolt Bátori.

( b. fot. K.B.)   

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Csúcs Lászlóné Halina
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.
Telefon: 441-5280 
E-mail: csucs.halina@parlament.hu 

 

Początek strony