biglogo archivum

Sytuacja Polonii na Węgrzech jest lepsza niż w innych krajach – ocenił marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski w sobotę 2 grudnia po spotkaniu z liderami organizacji polonijnych w ambasadzie Polski w Budapeszcie.

„Przejawia się to przede wszystkim w tym, że Polacy tutaj mają wsparcie rządu węgierskiego. Mniejszości narodowe są wspierane przez rząd węgierski i nasza Polonia, Polacy mieszkający na Węgrzech są w sytuacji dobrej, lepszej niż w innych krajach” – powiedział Stanisław Karczewski PAP po spotkaniu, w którym wzięły udział m.in. szefowa Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego im. Józefa Bema Korinna Wesolowski i prezes Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech pw. św. Wojciecha Monika Molnar.

Stanisław Karczewski zaznaczył, że Polonia na Węgrzech ma też swojego przedstawiciela w parlamencie węgierskim, rzeczniczkę narodowości polskiej w węgierskim Zgromadzeniu Narodowym Halinę Csúcs. Ona także uczestniczyła w spotkaniu.

Wśród najistotniejszych kwestii poruszanych na spotkaniu z Polonią marszałek Senatu wymienił dbałość o następców: dzieci i młodzież, aby uczyli się języka polskiego, polskiej historii i poznawali polskie tradycje.

„Trzeba dbać właśnie przede wszystkim o młodzież. Ale nie należy zapominać o osobach starszych i dziś na ten temat rozmawialiśmy: że są seniorzy, którzy też potrzebują wsparcia, ale też integracji” – oświadczył Stanisław Karczewski.

Jak podkreślił, na spotkaniu padało wiele różnych pomysłów i idei.

„Dużo mówiliśmy o obchodach 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Chcemy, aby te uroczystości były skoordynowane,(…) aby zorganizować obchody, które pozostaną w pamięci również dla następnych pokoleń” – zaznaczył marszałek Senatu.

Za ciekawą inicjatywę uznał propozycję przyciągania młodych osób do języka i kultury polskiej nie tylko przez działalność oświatową, ale również sport. Za interesujący uznał też postulat, by środowiska polonijne aktywizować do przyciągania Węgrów, „tak żeby nasze środowiska polonijne nie zamykały się, nie tworzyły enklaw, ale żeby współpracowały, i tak robią”.

Stanisław Karczewski zaznaczył, że senackie środki przeznaczane na Polonię będą w przyszłym roku, na setną rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości, znacznie wyższe i wzrosną z 75 mln do 100 mln zł.

W spotkaniu moderowanym przez konsula RP w Budapeszcie Marcina Sokołowskiego uczestniczył ambasador RP na Węgrzech prof. Jerzy Snopek, rzecznik narodowości polskiej w ZN RW dr Csúcs Lászlóné Halina, konsul honorowy RP w Segedynie dr Karol Biernacki, proboszcz Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztof Grzelak SChr.,   przedstawiciele organizacji polonijnych:  PSK im J.Bema, SKP pw. św. Wojciecha, Polonia Nova, Grupy Rekonstrukcyjnej Legionu Polskiego, polscy samorządowcy z Szolnoku i Nyíregyháza, media.  

( red. źródło: PAP/RIRM fot. B.Pál)

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Csúcs Lászlóné Halina
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.
Telefon: 441-5280 
E-mail: csucs.halina@parlament.hu 

 

Początek strony