biglogo archivum

26 listopada w kościele katolickim obchodzona jest uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. Ustanowił ją papież Pius XI w 1925 roku i polecił obchodzić ją w ostatnią niedzielę października.

Po Soborze Watykańskim II przeniesiono ją na ostatnią niedzielę roku liturgicznego, aby zwrócić uwagę na to, że Pan Jezus objawi w pełni swoją władzę królewską w dniu ostatecznym, gdy przyjdzie sądzić żywych i umarłych. 

Niedziela ta to także uroczystość tytularna zgromadzeń zakonnych, które służą polskiej emigracji - Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, do którego należy  Proboszcz Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztof Grzelak SChr, jak również Sióstr Misjonarek Chrystusa Króla, do tej wspólnoty zakonnej należą siostry Anna i Weronika, które pełnią posługę w naszej budapeszteńskiej parafii.

Podczas niedzielnej mszy świętej  Księdzu i Siostrom złożono kierowane do całego Zgromadzenia  życzenia błogosławieństwa Bożego, oraz dużo zdrowia i sił do prowadzenia dalszej posługi duszpasterskiej wśród Polonii zagranicznej. 

Po mszy świętej w Domu Polskim odbył się wernisaż wystawy prac artystycznych pań Marii Smolak i Barbary Tomskiej pt.: "Anioły".

(źródło: www.parafiabudapeszt.republika.pl, fot. B. Pál)

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Csúcs Lászlóné Halina
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.
Telefon: 441-5280 
E-mail: csucs.halina@parlament.hu 

 

Początek strony