biglogo archivum

W Wyszehradzie została zainaugurowana II Europejska Konferencja Metodyczna Nauczycieli Polonijnych. Uczestników przywitali Prezes Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" - Dariusz Piotr Bonisławski oraz przedstawiciel partnera polonijnego tegorocznej konferencji, przewodnicząca Ogólnokrajowego Samorządu Polskiego na Węgrzech - Ewa Rónay.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. Senator Małgorzata Kopiczko, która odczytała list Marszałka Senatu RP, skierowany do uczestników konferencji, Senator Łukasz Mikolaczyk, rzecznik mniejszości polskiej w Parlamencie Węgierskim - Halina Csúcs, podsekretarz stanu w Ministerstwie Zasobów Ludzkich w Parlamencie Węgierskim - pani Ilysz Boglarko, reprezentujący Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą w MSZ - pan Marek Orliński, dyrektor BEP IPN -Adam Hlebowicz, dyrektor Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - Michał Bogacki, prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych -Tadeusz Pilat, członek prezydium Kongresu Oświaty Polonijnej - Agnieszka Zając. Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele blisko 11 krajów, m.in. USA, Norwegii, Włoch, Węgier, Belgii. Konferencja potrwa do 15 października.

(źródło: www.wspolnotapolska.org.pl, fot. BK)

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Csúcs Lászlóné Halina
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.
Telefon: 441-5280 
E-mail: csucs.halina@parlament.hu 

 

Początek strony