biglogo archivum

 

30 września na pierwszym po przerwie letniej plenarnym posiedzeniu w Budapeszcie ( obecnych było 11 radnych)  zebrał się Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech.

Przewodnicząca dr Rónayné Słaba Ewa złożyła sprawozdanie z działalności tego samorządu w okresie letnim,a także poinformowała o planach na br. Mówiono o zmianach organizacyjno-personalnych w biurze Urzędu OSP,nowym kierownikiem Urzędu OSP została dr Éva Tupcsia. Wprowadzono uzupełnienia do budżetu samorządu na rok 2017. Powołano komisję, która zajmie się sprawami związanymi z zagospodarowaniem poddasza budynku OSP przy ul. Állomás 10 w Budapeszcie oraz remontem siedziby Centrum Oświatowego w Balatonboglár. Samorząd postanowił rozpisać konkurs na stanowisko redaktora naczelnego miesięcznika "Polonia Węgierska", a do nagrody narodowościowej przyznawanej przez MZL RW wytypowano dr Konrada Sutarskiego. Kolejne plenarne posiedzenie OSP przewidywane jest na listopad br.

(red.)    

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Csúcs Lászlóné Halina
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.
Telefon: 441-5280 
E-mail: csucs.halina@parlament.hu 

 

Początek strony