biglogo archivum

17 września 2017 r. przy pomniku katyńskim w Budapeszcie odbyła się uroczystość składania wieńców, upamiętniająca wydarzenia sprzed 78 lat, a jej organizatorem była tutejsza Polonia z SNP III dzielnicy Budapesztu na czele.

Obecni byli przedstawiciele Ambasady RP w Budapeszcie z Michałem Andrukonisem wiceambasadorem i attaché obronności płk Tomaszem Trzcińskim, rzecznik narodowości polskiej w ZN RW dr Csúcs Lászlóné Halina, przewodnicząca OSP na Węgrzech dr Rónayné Słaba Ewa, przewodnicząca SSP dr Dorota Várnai, prezes PSK im. J.Bema i zarazem przewodnicząca SNP Óbudy Korinna Wesolowski, przedstawiciele władz samorządowych dzielnicy.  

Rankiem 17 września 1939 roku oddziały Armii Czerwonej, bez wypowiedzenia wojny, wkroczyły na wschodnie tereny Polski. Równało się to ze złamaniem paktu o nieagresji, który obowiązywał pomiędzy Rzecząpospolitą a Związkiem Radzieckim. Był to również element tajnego porozumienia niemiecko-sowieckiego. Po dokonaniu przez ZSRR napaści na Polskę aresztowano ponad 200 tys. Polaków - około 22,5 tys. oficerów i policjantów zostało zamordowanych w Katyniu, Charkowie i Twerze. 

17 września  to również 78 rocznica uchodźstwa polskiego na Węgry. Winniśmy szczególnie pamiętać o postaciach, które z narażeniem życia pomagały Polakom, żołnierzom i cywilom, a wśród nich o Józsefie Antallu seniorze, Henryku Sławiku, ks. Béli Varga.

(red. fot.B.Pál)

 

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Csúcs Lászlóné Halina
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.
Telefon: 441-5280 
E-mail: csucs.halina@parlament.hu 

 

Początek strony