biglogo archivum

17 czerwca w Budapeszcie odbyły się obchody święta węgierskiej Polonii, organizowane przez Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech.

Uroczyste obchody święta Polonii - tradycyjnie przypadające w okolicy dnia św. Władysława, od 1996 roku patrona tutejszej Poloii - rozpoczęły się mszą świętą w Bazylice św. Stefana gdzie rozbłysnął symboliczny ogień św. Władysława , który 31 maja poświęcił w Rzymie na pl. św. Piotra podczas audiencji Ojciec Swięty Franciszek. Mszę sprawowali ks. György Snell biskup pomocniczy decezji estergomsko-budapeszteńskiej i proboszcz Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech ks. Krzysztof Grzelak TChr. oraz węgierscy księża Adorján Juhász i Gergő Bese. Dostojeństwa tej mszy nadawała obecność wicemarszałka ZN RW Jánosa Latarcai i ambasadora RP na Węgrzech prof. Jerzego Snopka - obaj panowie objęli patronat honorowy nad tegorocznymi uroczystościami.
Po mszy świętej członkowie polonijnej społeczności, stowarzyszeniowcy polonijni i polscy samorządowcy w świątecznym orszaku prowadzonym przez średniowiecznych rycerzy ( grupy rekonstrukcji historycznej w tym PWGRH Legionu Polskiego) przeszli do Teatru Sródmiejskiego, gdzie odbyła się część oficjalna święta połączona z wręczeniem dorocznych nagród polonijnych.
Ponadto na uroczystościach obecni byli m.in. rzecznik narodowości polskiej w
Zgromadzeniu Narodowym Węgier Halina Csúcs Lászlóné oraz senator RP pani
Małgorzata Kopiczko, konsul RP w Budapeszcie Marcin Sokołowski i attaché
obronności RP płk. Jan Kurdziałek, Zoltán Csallóközi szef gabinetu
wicepremiera RW Zsolta Semjéna, Gergely Gaal przewodniczący Komitetu
Obchodów Roku św. Władysława na Węgrzech, prezes Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Wspólnota Polska Dariusz Bonisławski, prezydent EUWP Tadeusz
Pilat.

Tegorocznym laureatem nagrody św. Władysława został wicemarszałek
Zgromadzenia Narodowego RW János Latorcai za orędowanie sprawom polskim i
budowanie polsko-węgierskiej przyjaźni. Nagrody "Za Zasługi dla węgierskiej
Polonii" wręczono: Ferencowi Zarownemu, synowi polskiego uchodźcy wojennego
z Sárvár za piastowanie polskiej historii i tradycji , Alinie
Papiewskiej-Csapó nauczycielce Ogólnokrajowej Szkoły Polskiej za zasługi w
pielęgnowaniu i nauczaniu języka polskiego na Węgrzech i Zele Józsefné
urodzonej w Derenku - strażniczce spuścizny najstarszej polskiej wsi na
Węgrzech. Młodzieżową nagrodę za pracę na rzecz Polonii otrzymał Mateusz
Mészáros z Budapesztu. Międzynarodową nagrodę dziennikarską "Európa Érme"
Konradowi Sutarskiemu wręczył Pál Molnár - twórca tej nagrody i prezes
Fundacji Balassi Kard . Ponadto 30-letni "Głos Polonii", a także
indywidualni polonijni jubilaci - urodzinowi i świętujący "okrągłe" rocznice
zawarcia związków małżeńskich - otrzymali bukiety kwiatów i życzenia.
Podczas uroczystości, której gospodynią była przewodnicząca OSP Ewa Słaba
Rónayné, zarówno ona, jak i ambasador RP prof. Jerzy Snopek podkreślali
dokonania Polonii i nadzwyczajność święta, które w tym roku przypada w
czasie kiedy na Węgrzech obchodzony jest Rok św. Władysława. Program
ubogaciły występy uczniów Ogólnokrajowej Szkoły polskiej na Węgrzech, a ze
świątecznym koncertem wystąpił Zespół Pieśni i Tańca "Kortowo", który jest
reprezentacyjną grupą folklorystyczną Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w
Olsztynie. Historia powstania zespołu sięga lat 70., kiedy to grupa
studentów ówczesnego WSR postanowiła powołać zespół taneczny kultywujący
polski folklor. Od lat "Kortowo" czerpie natchnienie z tradycji ludowej.
Poprzez taniec i muzykę wiernie odtwarza polskie tańce, pieśni i obrzędy.
Grupa reprezentuje Polskę na wielu koncertach i festiwalach krajowych i
zagranicznych. Obecny koncert był ich pierwszym występem na Węgrzech gdzie
kortowianie przybyli za sprawą Stowarzyszenia "Wspólnota Polska". Tegoroczne
świętowanie, które moderowała pani Katarzyna Desbordes-Korcsev zakończyło
okolicznościowe przyjęcie wydane przez OSP na Węgrzech.
(b.)

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony