biglogo archivum

9 kwietnia, w Niedzielę Palmową w budapeszteńskim Kościele Polskim p.w. Najświętszej Maryji Panny Wspomożycielki Wiernych, podczas mszy dopołudniowej sprawowanej pod przewodnictwem ks. Krzysztofa Grzelaka SChr proboszcza Polskiej Parafii Personalnej na Węgrzech, w przeddzień 7 rocznicy tragicznych wydarzeń, upamiętniono ofiary katastrofy smoleńskiej.

W mszy świętej obok przedstawicieli Polonii obecny był ambasador RP na Węgrzech prof. Jerzy Snopek wraz z Małżonką Mártą Gedeon, przedstawiciel polskiego MSZ Leszek Hensel wraz z Małżonką, prezydent Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych Tadeusz Pilat, rzecznik narodowości polskiej w ZN RW dr Csúcs Lászlóné Halina, prezesi stowarzyszeń polonijnych PSK im. J.Bema i SKP p.w. św. Wojciecha. Przy ołtarzu wystawiono tablicę ze zdjęciami wszystkich 96 ofiar katastrofy, która miała miejsce 10 kwietnia 2010 r. pod Smoleńskiem.

(b. fot. C B.Pál)

Kontakty

Ogólnokrajowy Samorząd Polski na Węgrzech
1102 Budapest, Állomás u. 10.
tel: 36-1/261-1798, 36-1/260-7298
fax: 36-1/909-28-56
e-mail: olko@polonia.hu 

Rzecznik narodowości polskiej

Dr. Rónayné Słaba Ewa
Lengyel Nemzetiségi Szószólói Iroda
1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3.

 

Początek strony